Üç Ayların Başlangıcı ve Üç Ayların Önemi.

Üç Ayların Başlangıcı ve Üç Ayların Önemi.

  • 17 Şubat 2021

 

Sevgili Recep Kaplan Ziyaretçileri Mübarek Üç aylar ne zaman başlıyor; Üç aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları bu yıl (2021 yılı) 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlamış olacak. İslamın mübarek saydığı 3 aylar rahmeti bol ve bereketli bir mevsimdir. Üç ayların öneminden biride beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde yer almasıdır.

Recep ayı

Recep ayı hazırlık ayı demektir, yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş aydır.

“Receb ayında Allahü teâlâya çok istiğfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Recep ayında oruç tutanlar girer.” (Deylemi)

Şaban ayı

Şaban ayı hayır ayı demektir, şaban, kelime manası itibariyle dağılan, saçılan manalarına gelmektedir.

Hz. Peygamber (S.A.V) Şaban ayında çok oruç tutardı. Hz. Aişe, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) bu aydaki orucu hakkında şöyle rivayet eder:

“Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim” (Tecrid-i Sarıh)

Ramazan ayı

Ramazan ayı bereket ayı demektir, ramazan ayı on bir ayın sultanı ve ayların en faziletlisidir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmaktadır: “Ramazan geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır” (Müslim)

Recep ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazan ayını karşılayan aylar olup Ramazanı müjdeler.  3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır.

2021 Yılındaki Mübarek Gün veGeceler

Üç aylar ne zaman; 13 Şubat 2021 Cumartesi günü üç ayların başlangıcıdır. Regaib gecesi ile beraber 3 aylar başlamış sayılır. Bu üç ayların içindeki önemli günler ve tarihleri şöyledir;

18 Şubat 2021 Perşembe Regaib Kandili

10 mart 2021 Çarşamba Miraç Kandili

27 Mart 2021 Cumartesi Berat Kandili

13 Nisan 2021 Salı Ramazan ayının başlangıcı

8 Mayıs 2021 Cumartesi Kadir Gecesi

13, 14, 15 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramı

Üç Aylar Nasıl Değerlendirilmeli?

Üç aylar ne zaman artık biliyoruz, o zaman bu mübarek 3 ayları nasıl değerlendirmeliyiz.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu üç aylarda daha çok ibadet etmiş ve bizlere, bu aylarda ibadetlerimizi çoğaltmamızı ve günahlardan kaçınmamızı tavsiye etmiştir. Müslümanların tutmakla yükümlü oldukları farz olan orucun Ramazan ayının tamamı oluşu, Recep ve Şaban aylarında, Peygamberimizin (S.A.V) zaman zaman oruç tutması bu aylarda yapılması gereken ibadetlerin başında oruç tutulması gerektiğini ifade etmektedir.

“Allah Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların af oldu” der. Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamı Receb’de gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.” (Taberani)

Üç aylar içinde alışkanlık kazanılması gereken ibadetlerden biri de nafile namazlardır. Farz namazlarla beraber kıldığımız sünnetlere ilaveten, teheccüd, kuşluk, evvabin gibi nafile namazları da kılmaya özen göstermeli ve alışkanlık kazanmaya çalışılmalıdır.

Kısaca, bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur’an okumak ve dua etmek en faziletli davranışlardır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) Recep ayı girince şöyle dua edermiş:

“Allahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kıl! Bizi Ramazana ulaştır”

Üç Ayların Fazileti

Müslümanlar Üç aylar geldiğinde özellikle oruç tutma ibadetinin heyecanı içine giriyorlar. Tüm aylar dinimizde faziletlidir ama bazı aylar daha faziletli görülmüştür. 3 ayların önemi ve fazileti için ilgili yazımızı da okuyabilirsiniz; 3 ayların önemi ve faziletleri

Üç Ayların Önemi ve Faziletleri

Hicri takvime göre İslamın mübarek saydığı 3 ayların isimleri Recep, Şaban ve Ramazan ayıdır. Üç aylar geldiğinde Müslümanlar özellikle Ramazan ayının yani oruç tutma ibadetinin heyecanı içine giriyorlar. Peygamber Efendimiz (S.A.V) üç aylardan ilki Recep ayı girdiğinde Recep ve Şaban aynı bize mübarek kıl, bizi Ramazan ayına ulaştır diye dua edermiş. 3 Ayların önemi ve faziletleri sadece bu kadar değil tabi ki.

Bu aylar içinde 4 tane mübarek gece (kandil gecesi) vardır. Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri bu mübarek 3 ayların içindedir. Recep ve Şaban, rahmet ayı olan Ramazan'ı karşılayan aylardır ve Müslümanlara Ramazan ayının yaklaştığını müjdeler.

Üç Ayların manaları

Tüm aylar, günler dinimizde mübarektir ama bazı aylar daha faziletli görülmüştür. Nasıl ki İslam dininde Cuma günleri diğer günlere göre daha faziletlidir bu aylarda öyledir. Bu 3 ayında anlamı şu şekildedir;

Recep ayı hazırlık ayı demektir, yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş aydır.

Şaban ayı hayır ayı demektir, şaban, kelime manası itibariyle dağılan, saçılan manalarına gelmektedir.

Ramazan ayı bereket ayı demektir, ramazan ayı on bir ayın sultanı ve ayların en faziletlisidir.

Bu ayların içinde de en faziletlisi Ramazan ayıdır. Ramazan ayında Müslümanlara farz olan oruç ibadeti, Hz. Peygamber'in (S.A.V) devamlı kıldığı ve sünnet olan Teravih namazı ve Kur'an'ın indirildiği gece olan Kadir gecesi bulunmaktadır. Bu nedenle Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan'da ümmetimin ayıdır."

Üç aylar nasıl geçirilmeli

Peygamber Efendimiz (S.A.V) her zaman ibadet ve tövbe ederdi. Ama recep ayı girdiğinde daha çok ibadet etmiş ve ümmetine de 3 aylar içerisinde ibadetlerini çoğaltmasını, tövbe ve istiğfarlarını arttırmasını ve günahlardan kaçınmamızı tavsiye etmiştir. Recep ve Şaban aylarında nafile oruçlar tutulması, Ramazan ayının tamamında ise farz oruçların tutulması ayetlerde ve hadislerde belirtilmiştir.

Şaban ayı için Hz. Aişe (ra) şöyle rivayet etmiştir;

"Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi." (Buhari)

Recep ayı içinde Hz. Peygamber'in (S.A.V) şu hadisleri vardır;

"Receb ayında Allahü teâlâya çok istigfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer." (Deylemi)

Ramazan ayının, orucun ve teravih namazının faziletleri ise hadisi şeriflerin yanı sıra Kur'an ayetlerinde de tebliğ edilmiştir;

"(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir." (Bakara suresi, 185. ayet)

Bu Üç aylarda Müslümanlar namaz ibadetlerine devam ederken, bunlarla beraber teheccüd namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı gibi nafile namazları da kılmaya özen göstermelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı içinde indirilmeye başlandığından Kur'an okumaya daha fazla vakit ayrılmalı, Ramazan ayı Kur'an ayı olarak ta değerlendirilmelidir.

Üç Ayların önemi ve fazileti için kısaca bol bol ibadet etmeliyiz, bol bol tövbe ve istiğfar etmeliyiz, daha fazla Kur'an okumalıyız, dualarımıza her zamankinden daha fazla vakit ayırmalıyız. Kısaca mübarek üç ayların önemini fırsat bilmeli ve değerlendirmeliyiz.