Receb Ayının Önemi ve Faziletleri

Receb Ayının Önemi ve Faziletleri

  • 19 Mart 2018

Receb Ayının Önemi ve Faziletleri Yapılacak İbadetler

Receb kelime olarak tercib mastarindan türemistir ki tazim ve hürmet mânâsina gelir. Bu ayda tevbe edenlere rahmet yagdigi ve ibadet isleyenlere nûr indigi için bu aya Asap adi da verilir. Bu ayda savasma egilimi duyulmadigindan dolayi onun bir diger adi da Esam dir.

Ileri sürüldügüne göre, Receb, suyu sütten ak, baldan tatli ve buzdan soguk bir cennet nehrinin adidir. Bu sudan sâdece Receb Ayi'nda oruç tutanlar içebilir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) buyuruyor ki:

Receb, Allah'in, Saban benim ve Ramazan da Ümmetimin ayidir.

Hikmet ehli der ki: Receb kelimesi üç harften ibarettir. Ra cim Bâ, Ra Allah'in rahmetini. Cim kulun suç ve cürmünü. Ba da Allâh'in iyiliginin bereketini temsil eder. Kelimenin bu harfleri vasitasi ile sanki ulu Allah Kulunun suç ve günahini rahmet ve iyiligim arasina alirim diye buyurur gibidir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) buyuruyor ki:

Kim Receb ayinin yirmi yedinci gecesi oruç tutarsa, amel defterine altmis aylik orucun sevabi yazilir.

Receb ayinin yirmi yedinci günü. Cebrail (A.S)'in Peygamberimize ilk defa vahiy getirdigi ve Peygamberimizin Mirâç'a çiktigi gündür.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) buyuruyor ki:

"Beni dinleyin. Receb, insanlarin kavga düsüncesine kapilmadiktan bir Allah Ayi'dir. Inanarak ve önem vererek Receb Ayi'ndan bir gün oruç tutanlar ulu Allah'in Rtzasi'ni hak ederler."

Ileri sürüldügüne göre, ulu Allah Zilka'de, "Zilhicce, Muharrem ve Receb Aylari'ni, senenin diger aylarinin süsü olarak yaratmistir.

Nitekim ulu Allah: Aylarin sayisi Allah katinda, Allah'in Kitabinda on ikidir. Onlarin dördü dokunulmazlik aylaridir buyuruyor. Dokunulmaz dört ayin ücü arka arkayadir. Yalniz bir tanesi -ki o da Receb'dir- tek basinadir.

Söylendigine göre Beyt-ül Makdis'de bir kadin Receb Ayi'in her günü on iki bin kere ihlâs Sûresi'ni okur ve bu ay boyunca kaba islemeli bir elbise giyerdi.
Bir gün hastalandi, ogluna ölünce kendisini kaba elbisesi ile topraga vermesini vasiyyet etti.

Ölünce oglu kadini pahali bir kefene sardi. Gece onu rüyasinda gördü. Kadin rüyada ogluna Ben senden razi degilim. Çünki sen, vasiyyettmi uygulamadin. dedi.

Oglan korkarak uyandi Yeniden anasini icine sarmak üzere kaba islemeli elbiseyi yanina alarak mezarliga vardi. Kabri acinca anasinin cesedini bulamadi, sasirdi.

Bu sirada kulagina Bize Receb Ayi'nda ibâdet edeni bizim yapayalniz birakmayacagimizi bilmiyor musun diye bir ses geldi.

ileri sürüldügüne göre, Receb Ayi'nm ilk Cuma Gecesi'nin üçte ikisinden sonra sabaha kadar bütün melekler tek tek Receb Ayi içinde oruç tutanlar için duâ ederler.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)buyuruyor ki:

"Kim dokunulmaz oylardan (Zilka'da, Zilhicce, Muharrem ve Receb Aylari) üçer gün oruç tutarsa amel defterine dokuzyüz senelik ibadet sevabi yazilir."

Hadisi rivayet eden Enes Ibni Mâlik : Bu hadisi, Peygamber´imizin kendisinden isitmedimse kulaklarim sagir olsun! demistir.

Lâtif bir degerlendirme: Haram aylari dörttür. En büyük melekler dörttür. Allâh'dan gelen baslica Kitablar dörttür. Abdest âzâlari dörttür. Tesbih cümlelerinin en faziletlileri dörttür.

Onlar da "Sübhanallah, elham­dülillah, Lâ ilâhe illallâh. Allâhu Ekber" ,dir. Sayilarin temeli dörttür. Birler, onlar, yüzler, binler. Zaman birimleri saat, gün, ay ve yil olmak üzere dörttür.

Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kis olmak üzere dörttür. Maddelerin hali sicaklik, sogukluk, kuruluk ve yaslik olmak üzere dörttür, insan vücudunun baslica unsurlan safra, koyu sivi, kan ve balgam olmak üzere dörttür. Rasid halifler Ebû Bekr, Ömer, Osman ve Ali (R. Anhum) olmak üzere dörttür.)

Deyleminin rivayetine göre: Hz. Ayse validemiz söyle buyurmustur:

Peygamber'imizi

Allah su dört gecede rahmet yagdirir. Kurban Bayrami Gecesi, Ramazan Bayrami Gecesi, Saban Ayi'nin onbesinci Gecesi ve Receb Ayi'nin ilk gecesi buyururken isittim.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) söyle buyuruyor:

 Bes gece vardir ki, Allah o geceler içinde kendisine yapilan dualari mutlaka kabul eder: Recebin ilk gecesi. Saban´in onbesinci gecesi. Cuma Gecesi. Ramazan ve Kurban Bayramlarinin Gece'leri.

Receb ayında yapılan ibadetlerin ölçüleri ve sevabı,Allah katında gizlidir.Onların haddi ve hesabı olmaz.Bu amellerin karşılığı süprüz bir hediye paketi gibi bize geri gelecektir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurumuştur.“Receb ayı Allah’ın ayıdır.Şaban ayı benim ayımdır.Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır.”

Receb-i Şerifin ilk günü bir kimse oruç tutsa,Allah-ü Teala onun bu orucunu yetmiş yıllık günahlara kefaret eder.

Senenin dört gecesinde dikkatli olmamız, o geceleri ibadetle geçirmemiz lazımdır.Allah-ü Teala o gecelerde rahmetini saçar.Bu geceler; Receb-i Şerifin ilk gecesi,Şaban’ın 15 nci gecesi ve ramazan ve kurban bayramı gecesi,aşure gecesidir.

Bir hadisi şerifte de “Beş gece vardır ki,o gecelerde edilen dualar reddedilmez.”

Receb ayının ilk gecesi.

Şaban ayının 15. gecesi.

Cuma gecesi.

Ramazan bayramı gecesi.

Kurban bayramı gecesi.

Receb ayında yapılacak ibadetler.

Receb ayında istiğfarı çok yapın.Allah Teala’nın Receb ayının her saati içinde cehennemden azad ettiği kimseler vardır.Cennette Allah-ü Teala’nın yarattığı köşk ve binalar vardır. O şehirde ancak Receb ayında oruç tutanlar girecektir.

Her kim Receb ve Şaban aylarında 7’şer defa “Estağfirullahel azim ellezi la ilahe illa hu,el hayyel kayyume ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura.” derse,Allahü Teala hafaza meleklerine buyuruyor.” O kulumun günah defterini yırtınız.”

Recebin 1’nci günü oruç tutanlara 3 senelik,2’nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3’ncü günü oruç tutanlara 1 senelik nafile oruç sevabı verilir.Bu,hadisi şerif ile sabittir.3 günden sonra her güne birer ay oruç sevabı verilir.

Receb-i Şerif Cenab-ı Hakk’a mahsus bir ay olduğu için Zatı İlahi’yi bildiren İhlas Suresi’ni çok okumak lazımdır.Bilhassa bu aya hürmet olarak günde 11 defa İhlası Şerif okumalı,tevhid,istiğfar ve selavatı şerifeyi ihmal etmemelidir.

Bu ayda 2 kandil vardır.1.ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir.2.si ise yirmiyedinci gecesi Miraç kandilidir.

Receb ayında her gün,başında ve sonunda 7’şer Fatiha okumak suretiyle 100 ihlası şerif okumak çok sevaptır.

13,13,15’nci günleri oruç tutanlar,bu sünneti şerifeyi yerine getirdiklerinden,nice hastalıklardan şifa bulurlar.

Receb ayının ilk gecesinden yapılan dua muhakkak kabul olunur.Receb ayının ilk gecesinde yatsı namazından sonra iki rekat Allah rızası için namaz kılar,selam verdikten sonra “Allahümme barik lena fi Recebe ve Şa’bane ve belliğna Ramazane” (Allah’ım Receb ve Şaban aylarını benim için mübarek eyle.Ve Ramazan ayına kavuştur.) diyerek dua ederse,her ne dilerse kabul olunur.

Bir kimse Receb ayının başından onuncu güne kadar her gün 100 defa “Sübhanel hayyil Kayyum.” onbirinci günden sonra “Sübhanellahi’l Ehadi’s Samed”, Yürmi birinci günden oruzuncu gününe kadar da “Sübhanerrauf”derse yüce Allah(c.c)’ın o kimseye takdir buyuracağı mükafata sınırsızdır.

Herhangi bir kimse,çoluk çocuk muhtaç bir kimseye sadaka verse,yahut önemli bir işini görüp ihtiyacını giderse veya gözleri görmeyen birini eliden tutup gideceği yere götürse,Cenab-i Allah o kmsyeye saçının sayısınca sevap verir.O kadar günahları bağışlanır,cehennem azabından kurtulur.

Receb Ayı İbadeti

“Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize isnat edilen bir hadiste:

- Kim ki Recebin ilk perşembe günü oruç tutar, sonra akşam ile yatsı veya yatsı ile gecenin üçte biri arasında ve her rek'atta bir Fatiha, üç Kadir suresini ve on iki İhlas okumak ve iki rek'atta bir selam vermek üzere on iki rek'at namaz kılar, selamdan sonra yetmiş kere:

 

“Allahümme salli ala Muhammedini'n-Nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi (ve sahbihi ecmain).” der, sonra secdeye kapanır ve secdesinde yetmiş kere:

“Sübbuhün, Kuddusün (Rabbuna ve ) Rabbü'l-Melaiketi ve'r-Ruhi” der, sonra başını kaldırır yetmiş kere:

“Rabbi'ğfir verham ve tecavez amma ta'lemü (inneke ente e azzül ekrem)” der, sonra tekrar secdeye kapanır ve birinci secdede okuduklarını aynı şekilde tekrar eder. Sonra secdede iken dilediğini isterse bütün istekleri yerine gelir. Zira Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz devamla buyuruyor ki:

- Bu namazı kılan kimsenin, deniz köpükleri, kumlar sayısı, dağlar ağırlığı kadar, ağaçlar yaprakları sayısınca günahı olsa da Allahu Teala bütün günahlarını mağfiret eder ve akrabasından cehennemi hak etmiş yedi yüz kişiye şefaat eder.” [Gunyetü't-Talibin, s.551-552; Megasid'üt-Talibin, s.385-386; Rezin kitabında bunu irad etti].

(Ramuz-ul Ehadis (30. Bölüm), Hadis No: 206)

“[Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem)] Receb ayı girdiği zaman şöyle derdi:

- Allahümme barik lena fi Receb'e ve Şa'bana ve belliğna Ramazan.

Cuma gecesi olduğu zaman şöyle derdi:

- Bu aydın bir gecedir, parlak bir gündür.”

(Ramuz-ul Ehadis, Hadis No: 3615)

“Receb Eşhur-i Hurumdandır (dört mübarek aydan birisidir.): Günleri altıncı göğün kapısında yazılıdır. Kişi ondan bir gün oruç tutup, Allah'tan korkarak orucunu yenilerse, kapı ve gün dile gelip şöyle derler:

Allah'ım! Onu bağışla! Eğer orucunu Allah korkusu ile tamamlamazsa onun için mağfiret dilemezler. “Nefsin seni aldattı.” denilir kendisine.”

(Gunyetü't-Talibin, s.553)

“EbuHüreyre (Radiyallahu anhu)'den; Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem):

Bir kimse Receb ayının 27. günü oruç tutar ise kendisine altmış aylık oruç sevabı yazılır.”

Diğer bir rivayette EbuHüreyre ve Selman-ı Farisi (Radiyallahu anhu) [Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem)'ın]:

- Receb ayında birgün ve bir gece vardır ki: Her kim o günü oruçlu, geceyi dahi namazla geçirir ise kendisine yüz sene geceleri namaz kılanın ve gündüzleri dahi oruç tutanın sevabı verilir.”

O gün, Receb ayının bitiminin üç gün evvelki gün ve gecesidir. Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize o gün peygamberlik verilmiştir.

(Ramuz-ul Ehadis, Hadis No: 3616)

“Receb Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” [Envar-ül Aşıkin, s.401; Gunyetü't-Talibin, s.550.]

(Ramuz-ul Ehadis, Hadis No: 3614)

“Receb mübarek bir aydır. Allah o ayda sevabları kat kat yapar. Kim Receb ayında bir gün oruç tutarsa bir sene oruç tutmuş gibi (ecre nail) olur. Kim ondan yedi gün oruç tutarsa cehennem kapıları ona kapanır. Kim sekiz gün tutarsa ona sekiz cennet kapısı açılır. Kim ondan on gün tutarsa Allah'tan ne isterse onu verir. Kim ondan on beş gün oruç tutarsa gökten bir münadi şöyle seslenir:

Bütün geçmiş günahların bağışlandı. Haydi amele yeniden başla. Kim daha fazla oruç tutarsa Allah ona göre ecrini çoğaltır. Allah Nuh'u gemiye Receb ayında bindirdi. O Receb ayını oruçla geçirdi, beraberindekilere de oruç tutmalarını emretti. Gemi tam altı ay onları içinde taşıyarak seyretti. Son gün Aşuredir. O gün Cudi dağına indirildiler.

Nuh ve beraberindekiler ve bütün vahşi hayvanlar o gün Allah'a şükretmek için oruç tuttular. Allah Ben-i İsrail'e denizi Aşure günü ikiye böldü. Aşure günü Allah Adem'in tevbesini kabul etti. Yunus'un şehrindeki kavmini de o gün affetti. İbrahim de o gün doğdu.”

(Gunyetü't-Talibin, s.536)

Receb Ayı Cenab-i Allah’ın Ayıdır ve Bu Mubarek ayda yapılacak ibadetleri Allah (c.c.) karşılıksız bırakmaz İnşaallah...

Receb Ayımız Mubarek olsun.

Sevgi, Saygı ve Dua İle

Medyum Recep Kaplan