Zemzem Suyu ve İnanılmaz Mucizesi.

Zemzem Suyu ve İnanılmaz Mucizesi.

  • 14 Ocak 2019

Zemzem suyunun ilk ortaya çıkışı
Zemzem, çok mübarek ve gıdalı bir sudur. Hz. Hacer ve Hz. İsmail, uzun müddet yemek yemeden bu suyla idare ettiler. Peygamber Efendimiz: “Zemzem ne niyetle içilirse ona şifa olur” buyurmuştur. Peki bu su ilk olarak nasıl ortaya çıktı. İşte detaylar
Zemzem suyunun ilk ortaya çıkışı
İbrahim -aleyhisselam-’ın Sare validemizden çocuğu olmadı. Yaşları da hayli ilerliyordu. Sare validemiz, cariyesi olan Hacer’i azad edip İbrahim -aleyhisselam-’la evlendirdi. Bu izdivacdan Hazret-i İsmail dünyaya geldi. Ve Muhammedi nur İsmail -aleyhisselam-’a intikal etti. Sare validemiz ise, bu nurun kendisinden intikal edeceğini düşünmekteydi. Buna çok üzüldü.

İbrahim -aleyhisselam-’a Hacer vali­demizi başka bir beldeye götürmesini söyledi. İbrahim -aleyhisselam- da Allah’ın emri ile Hacer validemizi ve oğlu Hazret-i İsmail’i ıssız bir belde olan Mekke’ye götürdü. Cebrail -aleyhisselam- ona rehberlik yapıyordu. Mekke’nin bulunduğu yere geldiklerinde:

“–Ey İbrahim aileni buraya iskan et!” dedi.

Hazret-i İbrahim:

“–Burası ne ziraate ne de hayvancılığa elverişlidir.” deyince Cebrail -aleyhisselam-:

“–Evet öyledir fakat burada senin oğlunun neslinden Ümmi Peygamber çıkacak ve «el-kelimetü’l-ulya: en yüce söz olan tevhid» onunla tamamlanacaktır.” buyurdu. (İbn-i Sa’d, I, 164)

Bu hususta İmam Buhari Hazretleri’nin İbn-i Abbas -radıyallahu anh-’dan rivayeti şöyledir:

“İbrahim -aleyhisselam-, Hacer validemizi ve henüz onun emzirmekte olduğu İsmail -aleyhisselam-’ı Mekke’ye götürdü. İleride fışkıracak olan «zemzem» kuyu­sunun yanında bir ağacın altına bıraktı. Yanlarına içi hurma dolu bir sepet ve içi su dolu bir testi koydu. Sonra geriye döndü. Hacer validemiz arkasından seslendi:

«–Bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti?»

İbrahim -aleyhisselam-:

«–Evet!» diye cevap verdi.

Hacer validemiz büyük bir tevekkül ve teslimiyetle:

«–Öyleyse Rabbim bizi korur! Zayi etmez!» dedi. İsmail -aleyhisselam-’ın yanına döndü.

Dünya Nimetlerine Ulaşmak Dindarlığa Bağlı mı?

Hacer validemiz ve İsmail -aleyhisselam- gözden kaybolunca İbrahim -aleyhisselam- ellerini açtı ve şöylece Rabbine yalvardı:

«Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını Sen’in Beyt-i Harem’inin (Kabe’nin) yanında ziraat yapılmayan bir va­diye yerleştirdim. Artık Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve meyvelerden bunlara rızık ver! Umulur ki, bu nimetlere şükrederler.» (İbrahim, 37)” (Buhari, Enbiya, 9)

 “«Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap! Halkından Allah’a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır!» (İbrahim’in duasını kabul eden) Allah bu­yurdu ki: «İnkar edene gelince, onu (dünya nimetlerinden) az bir süre faydalandırır, sonra da onu cehennem azabına sürüklerim. Varılacak ne kötü bir yerdir orası!»” (el-Bakara, 126)

Allah, inkar edenleri de dünyada rızıklandırmakta, dünya nimetlerinden dile­dikleri gibi istifade etmelerine imkan vermektedir. Şu halde dünya nimetine nailiyet, dindarlığa bağlı değildir. O, mü’mine de kafire de verilir. Dünya nimetleri, birer imtihan vesilesidir. Hayırlı olup olmadıkları, neticesine bağlıdır. Servet ve iktidar, eğer kulluğa vesile olmuş ise, o zaman bu, iki cihan saadetidir. Fakat azgınlık ve sapıklığa sebep olmuş ise, ebedi hayatı mahvetmiş, saadet ye­rine felaket getirmiş olur.

Allah -celle celalühu- İbrahim -aleyhisselam-’ın yapmış olduğu duayı kabul etti. Bu dua vesilesiyledir ki, hac ve umre yapan mü’minlerin gönülleri bu beldeye karşı muhabbetle dolmakta ve ruhlar da, huzur ve sükuna kavuşmaktadır. Bu belde-i tay­yibe, bereket olarak da hurmanın ve diğer meyvelerin çeşitleri ile dolup taşmaktadır.

Safa Ve Merve Arasında Yedi Defa Koştu

Ayrıca İbrahim -aleyhisselam-’ın bu niyazı, oradan “zemzem” suyunun çık­masına da vesile olmuştur:

İbrahim -aleyhisselam-’ın getirdiği bir testi su bitmişti. Hacer validemiz Safa ve Merve tepeleri üzerinde yedi sefer koştu. Bu iki tepe arası dörtyüz metre kadar­dır. Hacer validemiz bir taraftan koşuyor, bir taraftan da Hazret-i İsmail’e bakı­yordu. Orada değil bir insan, uçan bir kuş dahi yoktu. Hiçbir yerde hayat belirtisi gözükmüyordu. Hacer validemiz, Merve tepesi üzerinde iken:

“–Sus ve iyice dinle!” diye bir ses işitti. Bu Cebrail’in sesi idi. Hacer validemiz hemen sesin geldiği tarafa döndü. Cebrail -aleyhisselam- devamla:

“–Siz herşeye kadir olana emanetsiniz! Sakın mahvoluruz diye korkma! İşte şurası Beytullah’ın yeri. O beyti şu çocukla babası yapacaklardır. Allah -celle cela­lühu- bu beytin sahibini zayi etmez!” dedi.

Hacer validemiz bu hitab üzerine oğlu İsmail’in yanına gitti. Gördü ki, İsmail -aleyhisselam-’ın ayağının dibinden su fışkırıyordu. Büyük bir sevinç içerisinde Rabbine şükretti. Bitecek korkusu ile kumdan bir havuz yaptı. Suya da “Dur, dur!” manasına gelen “Zem, zem!” dedi.

Eğer Zemzemin Etrafını Çevirmeseydi

Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Allah, İsmail’in annesi Hacer’e rahmet eylesin! Eğer o zemzemi kendi haline bırakıp suyun etrafını çevirmeseydi muhakkak ki zemzem, devamlı akan bir kaynak olurdu.” (Buhari, Enbiya, 9)

Bir tevekkül ve teslimiyetin semeresi olarak fışkıran bu su, kıyamete kadar ümmete şifa olarak devam edecektir.

Böylece İbrahim -aleyhisselam- ve Hacer validemiz, teslimiyetlerinin netice­sinde büyük bir bereket elde etmiş oldular. Ayrıca bu bereketin diğer bir tezahürü de, Hacer validemizin “Safa ile Merve” arasında yapmış olduğu “sa’y”in kıyamete kadar yapılacak bütün hac ve umre ibadetlerinde bir rükün olarak devam etmesidir.

Ana-oğul, kurak ve ıssız olan bu beldede hayatlarına devam ediyorlardı. Oradan geçen Cürhüm kabilesi, bir kuşun sürekli bir yere doğru indiğini ve sonra tekrar havalandığını gördü. Bunun bir hayat emaresi olabileceğini düşünerek oraya iki kişi gönderdiler. Gelenler zemzem suyunu görünce, Hacer validemizden:

“–Buraya yerleşebilir miyiz?” diye izin istediler.

Hacer validemiz, “suya mülkiyet iddia etmemek” şartı ile izin verdi. Böylece Mekke’ye ilk yerleşen kabile, Cürhümiler oldu.


Zemzem Suyunun Hikayesi ve Faydaları

Hepimizin gidip görmek istediği yer, maneviyatımızı doruklarda yaşamamıza, biraz olsun dünya sıkıntılarından kurtulup Allah’ı sıkça anmamıza yardımcı olan yer Kâbe, kötülüklerden kurtulup iyiliklere yönelme şansımızın olduğu yerdir. Sadece manevi açıdan değil sağlık açısından da birçok faydalı olan yerdir Kâbe.

Hac sırasında her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kutsal topraklardan dönüşte her hacının ikram olarak getirdiği en önemli iki şeyden biri hurma, diğeri ise zemzem suyudur. Hurma’nın yanında içtiğimiz zemzem suyu da birçok hastalığın şifasıdır. İçerken edilen dua ise bize yine manevi şifasını sunmaktadır. Peki, Zemzem suyu nedir? Zemzem suyunun hikayesi, bilinmeyenleri ve diğer özelliklerini merak ettiniz mi? İşte tüm detayları ile zemzem.
 
Zemzem Suyunun hikayesi

Hz. İbrahim, Hz. Hacer validemizi ve oğlu Hz. İsmail’i Allah’ın emri üzerine zemzem kuyusunun olduğu yere bırakır. Mekke de o zamanlarda yerleşim yeri yoktu ve su da bulunmuyordu. Hz. İbrahim Hz. Hacer validemizin ve oğlunun yanına biraz su ve hurma bırakıp yanlarından ayrılmıştır.

Çevrede yiyecek ve içecek bir şeyin bulunmaması Hz. Hacer validemizi oldukça zorlamış fakat bunu emreden yüce Rahman olduğuna göre, zorluğu düşünmek yersiz olacaktır. Elbette ki Emri veren Hak sahibi onları görüyor ve durumu biliyordu.

Bir zaman sonra Hz. İbrahim’in bırakmış olduğu su bitmiş ve Hz. Hacer zor durumda kalmıştır. Daha bebek olan Hz. İsmail artık ağlamaya başlamış annesi ne yapacağını şaşırmıştı çünkü ne su ne de süt yoktu. Çaresizce birilerini görme umuduyla Safa tepesine çıkan annesi sağa sola bakınmış kimseyi göremeyince Safa Merve tepesi arasında koşuşturmaya başladı. Yedinci kez  Merve tepesine ulaştığında bir ses duydu. Zemzem kuyusunun yanında Hz. Cebrail’i görmüştü. Kanadıyla (rivayete göre ayağıyla) yeri kazıyordu. Nihayet su göründü ve Hz. Hacer buna çok sevindi. Suyun aktığını görünce dur dur manasına gelen Zem Zem dedi ve su akmasın diye suyun önüne bir set çekti. Su testisini doldurduktan sonra sudan içti ve Hz. İsmail’i emzirmeye başladı.

Cebrail (a.s.), Hz. Hacer’e hitaben:

“Sakın, ‘Helak oluruz, zarara uğrarız’ diye korkmayın. İşte şurası Beytullah’ın (Kabe’nin) yeridir. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki, Cenab-ı Hak o işin ehlini zayi etmez” dedi.

Zemzem suyu nasıl içilir?

Hac sırasında tavaftan sonra iki rekât namaz kılıp daha sonra Kabe’ye yönelerek ayakta birkaç yudum zemzem içmek sünnettir. (Bunun dışındaki zamanlarda suyu oturarak içmek daha uygun bir davranıştır.)

İkram edilen zemzem nasıl içilir?
Normalde suyu oturarak içmek daha uygun bir davranış olduğu bilinir ancak ikram edilen zemzem suyunun Kâbe’den gelişine hürmeten Kâbe’de içildiği gibi ayakta kıbleye yönelerek içilmesi önerilir.

Dolayısıyla ikram edilen zemzemi oturarak ya da ayakta içmek arasında bir fark yoktur. Burada önemli olan ne şekilde içildiği değil, niyettir.

Zemzem suyunun faydaları
En mukaddes kaynaktan gelen sudur.
İçerisinde bakteri ve mikroorganizma bulunmayan tek sudur. Dünya bilim adamları içerisindeki maddeleri hala çözebilmiş değildir.
Ne niyetle içilirse ona devadır.
Baş ağrısına iyi gelir.
Süt arttırıcı etkisi vardır.
Doyurucudur, açlığı giderir.
Mide ülserine iyi gelir.
Karaciğer rahatsızlıklarında zemzem suyu aç karına içilmelidir.
Stres, üzüntüler de iyi gelir.
Cilt hastalıklarına iyi gelir ve cilt zemzem suyu ile yıkanır.
Bedene kuvvet verir, kalp krizine şifadır.
Yaşlanmayı geciktirir.
Aslında zemzem suyu ne niyetle içilirse on şifadır, iyi gelir.
Kısacası yüce Rahman bizim için en doğal yiyecek ve içecekleri en güzel nimetleri sunmuştur. Aslında bizimde onun vermiş olduğu emanete hakkıyla bakmamız gerekir.

Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi
Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - 1881’de Londra’da kimyager Dr. Frankl’in tarafından yayımlanan zemzem raporu ile 1884 yılında Cidde’de bir kuruluş tarafından yayımlanan raporda, “zemzemden alınan numuneler incelenmiş, tahlili yapılmış, suyun mikroplu, dahası koleralı ve şebeke suyundan çok daha kötü olduğu” belirtilmiştir.
Zemzem suyu, kendine has özellikleri nedeniyle birçok ilim adamı, araştırmacı ve kuruluşun ilgisini çekmiş. Zemzem suyuyla ilgili yapılan çalışmalardan bazıları gerçek analizlere ve tahlillere dayandırılırken bazılarının da art niyetli ve şüphe uyandırmak için raporlar hazırlandığı ifade ediliyor.
1881’de Londra’da kimyager Dr. Frankl’in tarafından yayımlanan zemzem raporu ile 1884 yılında Cidde’de bir kuruluş tarafından yayımlanan raporda, “zemzemden alınan numuneler incelenmiş, tahlili yapılmış, suyun mikroplu, dahası koleralı ve şebeke suyundan çok daha kötü olduğu” belirtilmiştir.

Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Rapor ayrıca Mekke Delili ve Zemzemin Kolerası adlı bir kitapçıkta neşredilmiştir. Dönemin halifesi II. Abdülhamid zemzem hakkında iddia edilen (müzevver) raporu incelemiş ve konu hakkında bilgi edinmek için özel doktorunu Mekke’ye göndermiş, zemzemden alınan numuneler test edilmiş, araştırma sonunda zemzemin “berrak, kokusuz ve uzun süre saklanabilen, en sağlıklı ve kaliteli su” olduğu rapor edilmiştir 

Rapor ayrıca Mekke Delili ve Zemzemin Kolerası adlı bir kitapçıkta neşredilmiştir. Dönemin halifesi II. Abdülhamid zemzem hakkında iddia edilen (müzevver) raporu incelemiş ve konu hakkında bilgi edinmek için özel doktorunu Mekke’ye göndermiş, zemzemden alınan numuneler test edilmiş, araştırma sonunda zemzemin “berrak, kokusuz ve uzun süre saklanabilen, en sağlıklı ve kaliteli su” olduğu rapor edilmiştir

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Ardından daha önce zemzem hakkında yayımlanan rapora reddiye yazılmış ve Batılılar’ın neşrettikleri raporda, normal şebeke suyundan numuneler alındığı ve test edildiği, dolayısıyla beklenen sonucu verdiği ve zemzemle hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edilmiştir. 
Ardından daha önce zemzem hakkında yayımlanan rapora reddiye yazılmış ve Batılılar’ın neşrettikleri raporda, normal şebeke suyundan numuneler alındığı ve test edildiği, dolayısıyla beklenen sonucu verdiği ve zemzemle hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edilmiştir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - 1971 yılında bir hekim, “Kâbe’nin deniz seviyesinden düşük olduğu için, şebeke suyunun, Zemzem Kuyusu’nda toplandığını ve zemzem suyunun içmeye elverişli olmadığını” iddia etmiştir. 
1971 yılında bir hekim, “Kâbe’nin deniz seviyesinden düşük olduğu için, şebeke suyunun, Zemzem Kuyusu’nda toplandığını ve zemzem suyunun içmeye elverişli olmadığını” iddia etmiştir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Dönemin kralı olan Melik Faysal’a bu haber ulaşınca, söz konusu iddianın araştırılmasını ve zemzem suyundan alınacak numunelerin Avrupa’daki laboratuvarlarda tahlil ettirilmesini istemiştir. Yapılan incelemeler sonrası çıkan raporların neticesinde, Avrupa’da yapılan araştırmalar ile Suudi Arabistan’da test ettirilen zemzem suyunun içmek için gerekli standartlara uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 
Dönemin kralı olan Melik Faysal’a bu haber ulaşınca, söz konusu iddianın araştırılmasını ve zemzem suyundan alınacak numunelerin Avrupa’daki laboratuvarlarda tahlil ettirilmesini istemiştir. Yapılan incelemeler sonrası çıkan raporların neticesinde, Avrupa’da yapılan araştırmalar ile Suudi Arabistan’da test ettirilen zemzem suyunun içmek için gerekli standartlara uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Prof. Dr. Zekai Şen, yabancılar tarafından zemzemle ilgili gerçeği yansıtmayan raporlar hazırlandığını, kendilerinin de suyu tahlil ettiklerini ve kalitesinin yüksek olduğunu tesbit ettiğini, hazırlanan raporların art niyetli olabileceğini, yabancıların suyun modellemesinde (suyun ne kadar çekildiği, seviye düşüklüğü ve tuzluluk oranı konusunda) yanlışlıklar yaptıklarına dikkat çektiğini, belirtilen sebepler dolayısıyla ilgili raporların değerlendirmeye alınmadığını ve beş yeni rapor hazırlandığını belirtmektedir. 
Prof. Dr. Zekai Şen, yabancılar tarafından zemzemle ilgili gerçeği yansıtmayan raporlar hazırlandığını, kendilerinin de suyu tahlil ettiklerini ve kalitesinin yüksek olduğunu tesbit ettiğini, hazırlanan raporların art niyetli olabileceğini, yabancıların suyun modellemesinde (suyun ne kadar çekildiği, seviye düşüklüğü ve tuzluluk oranı konusunda) yanlışlıklar yaptıklarına dikkat çektiğini, belirtilen sebepler dolayısıyla ilgili raporların değerlendirmeye alınmadığını ve beş yeni rapor hazırlandığını belirtmektedir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Zemzem suyu 1953 yılından günümüze kadar sistematik olarak ölçülmeye başlanmış, kimyasal analiz sonuçları esas alınarak yıllar boyunca meydana gelen kuraklık ve yağışlı sürelerden etkilenerek kalitesinde ve tuz oranında değişiklikler gösterebilmektedir.
Zemzem suyu 1953 yılından günümüze kadar sistematik olarak ölçülmeye başlanmış, kimyasal analiz sonuçları esas alınarak yıllar boyunca meydana gelen kuraklık ve yağışlı sürelerden etkilenerek kalitesinde ve tuz oranında değişiklikler gösterebilmektedir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Zemzemin kendine has özelliklerinden dolayı birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. İlk yoğun çalışma 1973 yılında Cidde Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde zemzem suyu kimyasal terkibinin ne olduğunu araştırmak için gerekli numuneler alınarak kimyasal ve bakteriyolojik tahliller yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 
Zemzemin kendine has özelliklerinden dolayı birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. İlk yoğun çalışma 1973 yılında Cidde Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde zemzem suyu kimyasal terkibinin ne olduğunu araştırmak için gerekli numuneler alınarak kimyasal ve bakteriyolojik tahliller yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Zemzem suyu saf, temiz ve berraktır. Tadı ve rengi yoktur. Kendine özgü bir tada sahiptir. Kokusuz ve az tuzludur. Mikroorganizmalardan arındırılmıştır. Sağlığa zararlı herhangi bir unsur ve bakteri içermemektedir. 
Zemzem suyu saf, temiz ve berraktır. Tadı ve rengi yoktur. Kendine özgü bir tada sahiptir. Kokusuz ve az tuzludur. Mikroorganizmalardan arındırılmıştır. Sağlığa zararlı herhangi bir unsur ve bakteri içermemektedir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Tadının değişmesi için doğalın dışında özel bir sebep yoktur. Zemzem suyu uluslararası sağlık kuruluşları ile Dünya Sağlık Teşkilatı’nın ön gördüğü standartlara uygundur. Daha az kükürtlü, sodyum oranı ise yüksektir. 
Tadının değişmesi için doğalın dışında özel bir sebep yoktur. Zemzem suyu uluslararası sağlık kuruluşları ile Dünya Sağlık Teşkilatı’nın ön gördüğü standartlara uygundur. Daha az kükürtlü, sodyum oranı ise yüksektir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - 1980 yılında zemzem suyunu olabilecek her türlü mikroplardan arındırmak için ultraviyole ışınlarının kullanılması yoluna gidilmiştir. Bu ışınlar alçak basınç altında çok özel camlardan yapılmış lambalar vasıtasıyla sağlanmıştır.
1980 yılında zemzem suyunu olabilecek her türlü mikroplardan arındırmak için ultraviyole ışınlarının kullanılması yoluna gidilmiştir. Bu ışınlar alçak basınç altında çok özel camlardan yapılmış lambalar vasıtasıyla sağlanmıştır.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Zemzem suyunun mor ötesi güneş ışınlarından geçirilerek yapılmasından dolayı, zemzemin tadında veya özelliğinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemektedir. 
Zemzem suyunun mor ötesi güneş ışınlarından geçirilerek yapılmasından dolayı, zemzemin tadında veya özelliğinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemektedir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Bir araştırma şirketinin düzenlediği raporda, “Zemzem suyunun ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilmeye başlandıktan sonra sular büyük ölçüde mikroplardan arınmıştır”denilmektedir. 
Bir araştırma şirketinin düzenlediği raporda, “Zemzem suyunun ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilmeye başlandıktan sonra sular büyük ölçüde mikroplardan arınmıştır”denilmektedir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Ancak doğal olarak beslenen zemzem suyunun kalitesi zamanla iklim ve çevre şartlarıyla, Zemzem Kuyusu’ndan çekim miktarına bağlı olarak değişebilmektedir. 14 / 31
Ancak doğal olarak beslenen zemzem suyunun kalitesi zamanla iklim ve çevre şartlarıyla, Zemzem Kuyusu’ndan çekim miktarına bağlı olarak değişebilmektedir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Bu nedenle zemzem suyunun tadında da zaman zaman farklılıklar görülebilir. Zemzem suyu kalitesi ölçümleri artık Suudi Arabistan jeolojik araştırma kurumundaki “Zemzem Araştırma ve Geliştirme Merkezi” tarafından yapılmaktadır. 
Bu nedenle zemzem suyunun tadında da zaman zaman farklılıklar görülebilir. Zemzem suyu kalitesi ölçümleri artık Suudi Arabistan jeolojik araştırma kurumundaki “Zemzem Araştırma ve Geliştirme Merkezi” tarafından yapılmaktadır.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Fransız Sağlık Bakanlığı’na bağlı (KARSO-LSEHL) uzman bir ekip Mart 2011’de zemzemin tahlili ile ilgili yaptığı bir çalışmada, zemzemin içilebilir suların standartlarına uygun olduğu sonucuna varmıştır. 
Fransız Sağlık Bakanlığı’na bağlı (KARSO-LSEHL) uzman bir ekip Mart 2011’de zemzemin tahlili ile ilgili yaptığı bir çalışmada, zemzemin içilebilir suların standartlarına uygun olduğu sonucuna varmıştır.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - “Kutsal Su Zemzem/Zübeyde Su Yolu” TRT belgeseline konuk olan Alman ve Japon bilim adamlarına göre zemzem, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı yaratılmıştır. 
“Kutsal Su Zemzem/Zübeyde Su Yolu” TRT belgeseline konuk olan Alman ve Japon bilim adamlarına göre zemzem, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı yaratılmıştır.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Alman bilim adamı Pfeiffer, zemzemin mayalama özelliği bulunduğunu, bir bardağının bir kova şebeke suyunu temizlediğini, bu özelliğiyle bile enerji ve şifa kaynağı olduğunu tesbit eder 
Alman bilim adamı Pfeiffer, zemzemin mayalama özelliği bulunduğunu, bir bardağının bir kova şebeke suyunu temizlediğini, bu özelliğiyle bile enerji ve şifa kaynağı olduğunu tesbit eder

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Zemzem suyunun kristallerini mikroskop ortamında nano teknolojisiyle inceleyen Japon bilim adamı Masura Emoto, suyun moleküler (kristal) düzeninin değişen frekanslara göre farklılığını görür. 
Zemzem suyunun kristallerini mikroskop ortamında nano teknolojisiyle inceleyen Japon bilim adamı Masura Emoto, suyun moleküler (kristal) düzeninin değişen frekanslara göre farklılığını görür.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Olumlu seslerde parlaklaşıp netleştiğini, olumsuz seslerde ise karardığını bulur. 
Olumlu seslerde parlaklaşıp netleştiğini, olumsuz seslerde ise karardığını bulur.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Zemzem suyunun özellikleri ve ihtiva ettiği mineraller açısından diğer sulardan farklı olduğu ve zemzemin birçok mineral içerdiği bilinmektedir Yapılan araştırmaya göre zemzem suyunun bir litrede içerdiği bazı mineraller şunlardır: 
Zemzem suyunun özellikleri ve ihtiva ettiği mineraller açısından diğer sulardan farklı olduğu ve zemzemin birçok mineral içerdiği bilinmektedir Yapılan araştırmaya göre zemzem suyunun bir litrede içerdiği bazı mineraller şunlardır:

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Mineraller Oranı: Kalsiyum 198 miligram/litre Magnezyum 43,7 miligram/litre Chloride 335 miligram/litre Sülfat 370 miligram/litre Demir 0,15 miligram/litre Manganez 0,15 miligram/litre Kurşun 0,12 miligram/litre 
Mineraller Oranı: Kalsiyum 198 miligram/litre Magnezyum 43,7 miligram/litre Chloride 335 miligram/litre Sülfat 370 miligram/litre Demir 0,15 miligram/litre Manganez 0,15 miligram/litre Kurşun 0,12 miligram/litre

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Suyun içilebilir durumda olduğu yabancı kuruluşlar tarafından da itiraf edilmiş, bakteri ve hiçbir mikrobu içermediği, yapılan ilmî çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Nitekim içilen sudan hacıların hastalanmaması da bu sonucu doğrulamaktadır. 
Suyun içilebilir durumda olduğu yabancı kuruluşlar tarafından da itiraf edilmiş, bakteri ve hiçbir mikrobu içermediği, yapılan ilmî çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Nitekim içilen sudan hacıların hastalanmaması da bu sonucu doğrulamaktadır.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Suudi Arabistan hac komitesi de zemzem suyunun kimyasal terkibini etüt etti. Zemzem kuyusunun 1400 yılı hicrî başında temizlenmesi esnasında söz konusu komite mü- hendis Yahya Hamza Köşk başkanlığında Zemzem Kuyusu’nun ana kaynaklarından su örnekleri aldı. Bu örneklerin batı bölgesi su idaresi laboratuvarında yapılan kimyasal tahlilin sonuçları şu şekilde ortaya çıktı: 
Suudi Arabistan hac komitesi de zemzem suyunun kimyasal terkibini etüt etti. Zemzem kuyusunun 1400 yılı hicrî başında temizlenmesi esnasında söz konusu komite mü- hendis Yahya Hamza Köşk başkanlığında Zemzem Kuyusu’nun ana kaynaklarından su örnekleri aldı. Bu örneklerin batı bölgesi su idaresi laboratuvarında yapılan kimyasal tahlilin sonuçları şu şekilde ortaya çıktı:

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Zemzem suyu gazlı ve hazmettirici özelliktedir. Dünyada en gazlı suyun bulunduğu Fransa’nın Evian bölgesinde, 1 litrede 357 miligram bikarbonat tespit edilirken, zemzemde ise bir litrede 366 miligram bikarbonat içermektedir. 
Zemzem suyu gazlı ve hazmettirici özelliktedir. Dünyada en gazlı suyun bulunduğu Fransa’nın Evian bölgesinde, 1 litrede 357 miligram bikarbonat tespit edilirken, zemzemde ise bir litrede 366 miligram bikarbonat içermektedir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Madenî sulardaki tuz oranı, litrede 150-300 miligram arasındayken zemzemde bu oran litrede 2000 miligrama kadar çıkabilir. İşte bu sebepledir ki halsiz ve bitkin düşen hacılar suyu içince rahatlarlar. 
Madenî sulardaki tuz oranı, litrede 150-300 miligram arasındayken zemzemde bu oran litrede 2000 miligrama kadar çıkabilir. İşte bu sebepledir ki halsiz ve bitkin düşen hacılar suyu içince rahatlarlar.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Zemzem suyu vücuttaki kemiklerin gelişmesi için zengin kalsiyum ve magnezyum minerallerini içerir. Bu maddeler, insan sağlığı için önemli olan tuz ihtiyacını karşılar. Yine zemzem suyunun sodyum oranı da yüksektir. Daha da önemlisi zemzem suyu, mikropları yok eden ve dişlerin sağlığı için önemli oranda floru ihtiva eden bir özelliğe sahiptir. 
Zemzem suyu vücuttaki kemiklerin gelişmesi için zengin kalsiyum ve magnezyum minerallerini içerir. Bu maddeler, insan sağlığı için önemli olan tuz ihtiyacını karşılar. Yine zemzem suyunun sodyum oranı da yüksektir. Daha da önemlisi zemzem suyu, mikropları yok eden ve dişlerin sağlığı için önemli oranda floru ihtiva eden bir özelliğe sahiptir.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Madenî sular tıpta da bilindiği gibi- romatizmal hastalıklara iyi gelir. Midedeki tahrişleri, müzminleşmiş ishal ve hazımsızlığı giderir. Ayrıca vücuttaki maden eksikliğini gidermede yardımcı olur. 
Madenî sular tıpta da bilindiği gibi- romatizmal hastalıklara iyi gelir. Midedeki tahrişleri, müzminleşmiş ishal ve hazımsızlığı giderir. Ayrıca vücuttaki maden eksikliğini gidermede yardımcı olur.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyadaki en içilebilir ve sağlıklı sulardan biri de Zemzem'dir. Ayrıca içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan yegâne sudur. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyadaki en içilebilir ve sağlıklı sulardan biri de Zemzem'dir. Ayrıca içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan yegâne sudur.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Kaynağı bulunamayan suyun denizden 80 kilometre uzakta olmasına ve çevresinde başka hiçbir kuyu olmamasına rağmen yıllardır kurumaması, araştırmacıları şaşkına çeviriyor. 
Kaynağı bulunamayan suyun denizden 80 kilometre uzakta olmasına ve çevresinde başka hiçbir kuyu olmamasına rağmen yıllardır kurumaması, araştırmacıları şaşkına çeviriyor.

 Zemzem suyunun bilimi şaşkına çeviren gizemi - Amerika'da yapılan test sonuçlarına göre ise zemzem, içinde mikroorganizma ve bakteri bulunmayan tek su olma özelliği taşıyor. WHO tarafından da zemzem, dünyanın en içilebilir ve sağlıklı sularından biri olarak açıkladı.Fakat diğer sulara göre çok daha besleyici ve mineral barındıran suyun kaynağı ise halen araştırma konusu. Amerika'ya hiç kimse yurtdışından içecek ve meyve sokamaz. Lakin Zemzem ilaç listesindedir ve girişi serbesttir. 
Amerika'da yapılan test sonuçlarına göre ise zemzem, içinde mikroorganizma ve bakteri bulunmayan tek su olma özelliği taşıyor. WHO tarafından da zemzem, dünyanın en içilebilir ve sağlıklı sularından biri olarak açıkladı.Fakat diğer sulara göre çok daha besleyici ve mineral barındıran suyun kaynağı ise halen araştırma konusu. Amerika'ya hiç kimse yurtdışından içecek ve meyve sokamaz. Lakin Zemzem ilaç listesindedir ve girişi serbesttir.