Gökten İnen Şifa  Nisan Yağmuru

Gökten İnen Şifa Nisan Yağmuru

  • 15 Nisan 2021

Mucizevi Şifa Kaynağı Nisan Yağmurları

Sevgili Medyum Recep Kaplan Ziyaretçileri Nisan yağmurlarının birçok rahatsızlığa iyi geldiğini sadece biz insanlara değil hayvanlar alemine ve doğaya  ne kadar faydalı olduğunu biliyormuydunuz? Suyun Dünyamız için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Su Dünyamız için olmazsa olmazların en başında gelmektedir. Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim’de Cenab-i Allah Su ile ilgili sayısız Ayet göndermiştir.

Yagmur İle İlgili Kuran-ı Kerim Ayetleri

Bakara Suresi, 22. ayet: O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah'a eşler koşmayın.
Nisa Suresi, 102. ayet: İçlerinde olup onlara namazı kıldırdığında, onlardan bir grup, seninle birlikte dursun ve silahlarını (yanlarına) alsın; böylece onlar secde ettiklerinde, arkalarınızda olsunlar. Namazlarını kılmayan diğer grup gelip seninle namaz kılsınlar, onlar da 'korunma araçlarını' ve silahlarını alsınlar. Küfredenler, size apansız bir baskın yapabilmek için, sizin silahlarınızdan ve emtianız (erzak ve mühimmatınız)dan ayrılmış olmanızı isterler. Yağmur dolayısıyla bir güçlüğünüz varsa veya hastaysanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir sorumluluk yoktur. Korunma tedbirlerinizi alın. Şüphesiz, Allah kafirler için aşağılatıcı bir azap hazırlamıştır.
Neml Suresi, 58. ayet: Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüdür.
Şura Suresi, 28. ayet: O'dur ki, onlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir ve rahmetini serip-yayar. O, Veli'dir, Hamid'dir.
Ahkaf Suresi, 24. ayet: Derken, onu (azabı) vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur" dediler. Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar; onda acı bir azap vardır.
Ra'd Suresi, 12. ayet: O size şimşeği korku ve umut olarak gösteren, (yağmur yüklü) ağırlaşmış bulutları (inşa edip) ortaya çıkarandır.
Nur Suresi, 43. ayet: Görmedin mi ki, Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını birleştirmekte, sonra da onları üst üste yığmaktadır; böylece, yağmurun bunların arasından akıp-çıktığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar (gibi bulutlar) indiriverir, onu dilediğine isabet ettirir de, dilediğinden onu çevirir; şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecektir.
Şuara Suresi, 173. ayet: Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp-korkutulanların yağmuru ne kötü.
Rum Suresi, 49. ayet: Oysa onlar, bundan önce (yağmurun) üzerine inmesinden evvel umutlarını kesmişlerdi.
Lokman Suresi, 34. ayet: Kıyamet saatinin bilgisi, şüphesiz Allah'ın Katındadır. Yağmuru yağdırır; rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse, yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse de, hangi yerde öleceğini bilmez. Hiç şüphesiz Allah bilendir, haberdardır.
Hadid Suresi, 20. ayet: Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence türünden) tutkulu bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övünme (süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir 'çoğalma-tutkusu'dur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin ekicilerin (veya kafirlerin) hoşuna gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azap; Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir.
Bakara Suresi, 264. ayet: Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu, üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sağnak bir yağmur düştü mü, onu çırılçıplak bırakıverir. Onlar kazandıklarından hiçbir şeye güç yetiremez(elde edemez)ler. Allah, kafirler topluluğuna hidayet vermez.
Bakara Suresi, 265. ayet: Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip-güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki, ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çisintisi (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir.
Hud Suresi, 52. ayet: Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O'na tevbe edin. Üstünüze gökten sağanak (yağmurlar, bol nimetler) yağdırsın ve gücünüze güç katsın. Suçlu-günahkarlar olarak yüz çevirmeyin."
Furkan Suresi, 40. ayet: Andolsun, onlar, üstüne felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır; yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilmeyi ummuyorlardı.
Bakara Suresi, 19. ayet: Ya da (bunlar) karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek(ler)le yüklü, 'gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle'; ölüm korkusundan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır.
En'am Suresi, 6. ayet: Kendilerinden önce nice nesilleri yıkıma uğrattığımızı görmüyorlar mı? Biz, sizi yerleşik kılmadığımız bir biçimde onları yeryüzünde (büyük bir güç ve servetle) yerleşik kıldık; gökten üzerlerine sağanak (bol yağmurlar) yağdırdık, nehirleri de altlarından akar yaptık. Ama günahları nedeniyle Biz onları yıkıma uğrattık ve arkalarından başka nesiller (inşa edip) var ettik.
Yusuf Suresi, 49. ayet: Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp-sağacaklar."
Rum Suresi, 48. ayet: Allah, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp-dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda Kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.
Nuh Suresi, 11. ayet: "(Öyle yapın ki,) Üzerinize gökten sağanak (bol miktarda yağmur) yağdırsın."

Bu Ayetlerdende anlaşılacağı üzere Su İnsanlık için çok önemli ve Cenab-i Allah'ın en büyük Mucizelerinden biridir. Yeryüzünde binlerce çeşit su çıkmaktadır ve hiçbiri diğeriyle aynı değildir. Tıpkı Nisan yağmurlarının diğer yağmurlarla aynı olmadığı gibi.

 

Kehf Sûresi'nde anlatılan meşhur Hz. Musa ve Hızır kıssası, birçok unsuruyla su ve onun olağanüstü özelliklerine vurgu yapar. Kur'an'daki bu kıssada; bir gün Hz. Musa genç bir arkadaşıyla birlikte, kendisiyle buluşması emredilen biriyle görüşmek üzere yola çıkar. Kur'an'da belirtilen buluşma yeri, 'iki denizin birleştiği yer'di. Hz. Musa burayı tanıyabilmek için yanına cansız bir balık alacaktı.

Kıssaya göre, balığın bir şekilde canlanacağı yer, Hızır ile buluşacağı yeri belirleyecekti. Hz. Musa'nın genç arkadaşı, deniz sahilinde uğradıkları yerde bulunan kayanın yanına koydukları balığın canlanarak denize atladığını Hz. Musa'ya haber vermeyi unutur. Daha sonra aklına gelince durumu Hz. Musa'ya anlatır. Bunun üzerine Hz. Musa tekrar kayanın olduğu yere döner ve gerçekten aradığı kişinin orada bulunduğunu görür.

Ab-ı hayat nedir?

Kendisine Allah tarafından 'rahmet' ve 'gizli ilim' verilen bu kulun adı hadis rivAyetlerinde Hızır'dır. Buhari'de nakledilen hadise göre, Hz. Musa'nın Hızır'la buluşacakları kayanın dibinde bir su kaynağı veya bir göze vardı. Bu su kaynağına, "hayat kaynağı" deniyordu. O suyun temas edip de diriltemediği hiçbir şey yoktu. İşte, Hz. Musa'nın kayanın üzerine bıraktığı ölü balığa da bu sudan sıçramıştı.

İnkâr edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? Enbiya Suresi, 30. Ayet

Kur'an-ı Kerim'de su ile hayatın doğrudan ilişkili olduğunu "Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık." mealindeki Ayette belirtir. Su maddi olan her şeye hayat verdiği gibi İslam'da ruhların diriltilmesi için yapılacak ibadetlerin en temel unsurlarından biridir. İslam'ın en temel farzı olan namazı yerine getirmek için mutlaka suyla abdest alınması gerekir.

Enes (r.a.) anlatıyor: "Rasulullah (S.A.V.) ile birlikteyken yağmur yağmıştı. Hemen başını açtı ve "Yağmur rabbimin yeni yarattığı ve indirdiği rahmettir" dedi. (Müslim 2/615, Ebu Davut 5/3309)

Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmurunun faydaları neler?

Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Halk arasında yağmur ayı veya yağar ay olarak adlandırılır. Nisan ayı, çiçeklerin açma ve çimenlerin yeşerme ayıdır. Dergahlarda mineral yönünden oldukça zengin olan nisan yağmurları, "nisan taşı" denen kaplarda toplanıp, insanlara şifa niyetiyle dağıtılırdı. Peki, nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmurunun faydaları neler? İşte Anadolu'da nisan yağmurunun bereketi ile ilgili inanışlar...

Dergahın zemzem suyu olarak görülürdü

Mevlevî dervişlerin nisan yağmurları ile ilgili bir adetleri vardı. Bu ayda yağan yağmurlar, Mevlevîler tarafından dergahta toplanıp üzerine dualar okunur daha sonra da bu dergahın zemzemi olarak dağıtılırdı. Mineral yönünden oldukça zengin olan nisan yağmurları, "nisan taşı" denen kaplarda toplanırdı. Nisan taşına, Mevlana'nın sarığının ucu batırıldığı için "destar suyu" da denirdi.

Şifa niyetiyle insanlara dağıtılırdı

Nisan aylarında nisan tası, Kubbe-i Hadra'nın (Yeşil Kubbe) hemen altına konur, kazanda toplanan su ziyaretçilere dağıtılırdı. Aynı zamanda insanın iç sıkıntıları gidermek için şifa niyetine insanlara verildiği gibi tarlalara bereket için saçılırdı.

Eski kaynaklarda göre, çiftçilerin tohum olarak kullandıkları buğday ve arpaların bereket olsun diye nisan tasına konduğu, ekim zamanında da buradan tohumların alınıp diğer tohumların arasına konarak ekilir.

Yeryüzüne inen zemzem: Nisan yağmuru

Nisan yağmurları olarak bilinen yağmurlar, halk arasında çok değerliydi. 13 Nisan’da başlayan bu yağmurların bolluk, bereket ve şifa getirdiği inanılır, ölüm döşeğindeki hastaların ağzına damlatılırdı.

Rûmî takvime göre nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir nisan yağmuru. Rûmî takvimle mîlâdî takvim arasında 13 gün fark olduğu için, milâdî 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'ta sona erer. Nisan ayı halk arasında "yağmur ayı" veya "yağar ay" olarak da nitelendirilir. Aynı zamanda "kırkikindi yağmurları" da bu aya rastlar.

Biri ağlamayınca biri gülmez âdet-i cârî,

Zemînin rûyi gülmez ebr-i nîsân olmasa giryân

Nisan, çiçeklerin açma, çimenlerin yeşerme zamanı. Meyve ağaçları bu ayda çiçeklenir, birçok sebzenin fidesi de nisanda yetişmiş olur. Tarımda verim, önemli ölçüde nisan yağmurlarına bağlıdır. Dîvan şiirinde de "ebr-i nisan" (nisan bulutu) mecâzî mânâda bolluk ve bereketi anlatır.

Fuzûlî dehrden kâm almak olmaz olmadan giryân,

Sadef su almayınca ebr-i nîsandan güher vermez.

(Fuzûlî)

Dergâhın zemzemi

Nisan yağmurları, Mevlevîler tarafından dergâhta toplanıp üzerine duâlar okunarak, bu dergâhın zemzemi olarak dağıtılırdı. Mineral yönünden oldukça zengin olan nisan yağmurları "nisan taşı" denen kaplarda toplanırdı. Nisan taşına Hz. Mevlânâ'nın sarığının ucu batırıldığı için "destar suyu" da denirdi.

Nisan aylarında nisan tası, Kubbe-i Hadra'nın (Yeşil Kubbe) hemen altına konur, kazanda toplanan su ziyaretçilere dağıtılırdı. Aynı zamanda insanın iç sıkıntıları gidermek için şifâ niyetine insanlara verildiği gibi tarlalara bereket için saçılırdı.

Eski kaynaklarda göre, çiftçilerin tohum olarak kullandıkları buğday ve arpaların bereket olsun diye nisan tasına konduğu, ekim zamanında da buradan tohumların alınıp diğer tohumların arasına konarak ekilir.

Günümüzde Orta Asya'da, İslam ve Balkan coğrafyalarında, Hızır ile İlyas peygamberlerin Rumî 23 Nisan'da (miladi 6 Mayıs) buluştuğuna inanılır. "Hıdrellez" ismi verilen günde yağan yağmura önem atfedilir. Bolluğun ve bereketin timsâli olan Hızır Peygamber'in evleri ziyâret edeceği inancıyla kaplara yağmur suyu doldurulması âdeti ve yağmur çiğleriyle yoğurt yapma geleneği hâlâ yaşatılıyor. Ayrıca halk arasında Hıdrellez gecesi, yüzük, küpe gibi takılar toplanır, bir toprak çömleğin içine konur, içi suyla doldurulan küpün ağzı bir tülbentle bağlanır ve küp bir gül fidanının dibine gömülme inancı da vardır. Bunlara "bahtiyar çömleği" veya "martıval çömleği" adı verilir. Sabah topraktan geri çıkarılan çömleğin ağzı mâniler okunarak açılır ve küpten takılar çıkarılmaya başlanır. Çıkan takının sâhibine denk düşen mâni o kimsenin niyetine ve tâlihine karşılık geldiği düşünülür.

Nisan yağmurlarının bereketi

Halk nezdinde nisan yağmurlarının üç olağanüstü gücü olduğuna inanılır: Bereket, şifâ, uğur. Anadolu'da nisan yağmuru ile ilgili bazı inanışlar şöyle:

Nisan yağmurları bir kapta toplanır. Üzerine duâlar okunur, sabah aç karna ve akşam birer bardak olmak üzere yedi gün üst üste içilir.

Rûhî bunalım geçirenlere 3 İhlas sûresi okunarak nisan yağmuru içirilir, nisan yağmuru suyuyla yıkanır.

Nisan yağmurunda ıslanmanın sağlık, uğur getireceğine inanılır. Bu sebeple yağmur başlayınca baş açık bırakılarak ıslanılır.

Nisan yağmuruyla boy abdesti alan kızın kısmeti açılır.

Küçük çocuklara vücutlarına faydalı olsun diye her sabah nisan yağmuru içirilir.

Üzerinden yedi yıl geçen nisan yağmuru suyu zemzem sayılır. Hastalara içirilir. Ölecek hastaların ağzına damlatılır.

Nisan ayının ilk yağmur suyunu içen insanın başı ağrımaz.

Asmanın baharda dallarının kesilmesiyle akan suyu toplanır, içine nisan yağmuru katılır. Bu karışım zemzem niyetine içilir. Ölecek insanlara da bu su içirilir, kefenine sürülür.

Korkan kişilere, hasta hayvanlara nisan yağmuru içirilir.

Zayıf, hastalıklı inekler, buzağılar nisan yağmuruna çıkarılır, ıslatılır, bu yağmur içirilir.

Kara merkebin kulağından bir parça kan alınarak yedi damla nisan yağmurunun içine karıştırılıp veremli hastaya içirilirse iyileşeceğine inanılır.

Nisan yağmuru kırk anahtarlı tasa konup üzerine okunur, sinir hastalarına içirilir.

Nisan ayında ilk yağan yağmur suyuyla yoğurt yapılır.

Para keseleri bereket için nisan yağmuruyla yıkanır.

Nisan yağmuruyla yemek pişiren gelecek nisana kadar yokluk çekmez.

Nisan suyu ambarlara, un sandıklarına bereket olsun diye serpilir.

Nisan suyu mutfaktaki yiyeceklere bereket düşüncesiyle serpilir.

Tırnağı makas görmeden avuçları nisan suyuyla yıkanan bebek büyüyünce eli açık, cömert olur.

İlk nisan yağmuru yağarken evin damına hanedeki insan sayısı kadar taş dizilir. Yağmur dinince taşların altına bakılır. Kimin taşının altından böcek çıkarsa o yıllık rızkının bol olacağına inanılır.

Nisan yağmurlarının yedinci günü yağan yağmur yutulursa kapalı kısmetin açılacağına, dileklerin yerine geleceğine inanılır.

Türbe kapı ve pencerelerine dilek için bağlanan bez parçaları nisan suyuyla yıkanmış olursa dilekler daha çabuk yerine gelir.

Nisan yağmuru yağmadan sebzeler yenmez.

Zemzem suyu içine nisan yağmuru katılarak çoğaltılır.

Nisan yağmurlarıyla yetişen yemlik, madımak, kuşkuş, ebegümeci, ısırgan gibi bitkilerin yapraklarından yapılan yemekler yenilirse o yıl hasta olunmaz.

Nisan yağmuruyla yıkanan saçlar gürleşir.

Bitkilerdeki böceklere ilâç olarak nisan suyu serpilir.

Nisan yağmuru gözlere sürülürse göz ağrısına iyi gelir.

Nisan yağmuru ile yıkanmış iplere yedi düğüm atılıp yedi âyet okunarak ağrıyan yerlere bağlanır.

İlk nisan yağmuru suyuyla muska yazılır.

Nisan yağmurlarının yedinci günü yunus balıkları ağızlarını açıp yağmur bekler.

Nisan yağmuru istiridyenin içinde inci, yılanın ağzına düşerse zehir olur.

Nisan yağmurları Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir. Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde yağmurların ne zaman yağacağı, ve faydaların neler olduğu merak konusu oldu. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) Nisan yağmurunun faydaları ile ilgili hadisleride vardır. Peki Nisan yağmurlarının hadislerle bildirilen olağanüstü şifa ve bereketi nelerdir?

Nisan ayının girmesiyle birlikte bereketi bol olan yağışlar heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere Nisan yağışların vatandaşlar tarafından bolluğun, berekeni ve hatta şifanın kaynağı olduğuna inanılmaktadır. Zira bu yağmurlar için Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) pek çok hadiisi vardır. Peki Nisan yağmurları 2021 ne zaman başlıyor? Nisan yağmurunun faydaları nelerdir?

Uzmanlar nisan yağmurunun faydalarına dikkat çekiyor. Anadolu'da halen şifa kaynağı olarak toplanan ve 13 Mayıs'a kadar biriktirme süresi olan Nisan yağmurlarının saç ve cilt sağlığını koruduğu biliniyor.

Nisanda yağan yağmurlar, vücuda zindelik ve enerji kazandıran kullanılabilir demir maddesi içermektedir.

Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir. Yaşlıların el, yüz ve saçlarına yağmur suyu sürülmesinin de faydalı olmakta.

Yağmur öncesinde kanınızdaki demiri ölçtürün, ıslana ıslana dolaştıktan sonra kanınızdaki demiri tekrar ölçtürün. Aradaki farkı net olarak görme imkanına sahip olacaksınız.

Nisan Yağmurları ile İlgili Hadisler Peygamberimiz (S.A.V.)'Buyuruyorki

"Cebrail as Bana öyle bir ilaç öğretti ki, (o ilaç sayesinde, insanların) doktorların ilaçlarına hiç ihtiyacı kalmaz'

Eshab-ı Kiram : (o ilaçtan) Bize de haber ver, Ya Rasulullah dediler, Rasulullah (S.A.V.):

"Nisan yağmurunu alınız (toplayınız) Ona; 70 defa Fatiha-i şerife, 70 defa İhlâs-ı şerif, 70 defa Felak suresini, 70 defa Nâs suresini, 70 defa Tesbih duasını (SübhanAllahi vel-hamdüLillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vâllahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-aliyyıl-azîm) okuyunuz Sonra, 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz Beni hak Peygamber olarak gönderen Cenâb-u Hakk'a yemin ederim ki, Cebrâil Bana dedi ki; "Bu sudan içen kimsenin, cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden, o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenâb-u Hakk giderir ve o kimseye sıhhat ve afiyet verir"

Nisan yağmuru çocuğu olmayanlar için şifadır.

Nisan yağmurunun bir çok derde deva olduğunu bildiren hadisi şerifler vardır. Bu hadisi şeriflerde çocuğu olmayan kadının nisan yağmuru içerse biiznillah çocuğunun olacağı müjdelenmiştir.

Nisan yağmurları ne zaman başlar?

Şifalı olan Rumi nisan yağmurları, nisan ayının on dördünde başlar, mayıs ayının on dördünde biter. Bu zaman içinde yağan yağmurlara "Nîsân yağmuru" denir ve bir çok hastalığa deva olup bir çok faydası vardır.

- Yılanların zehiri, balıkların incisi, hatta bal arısının balı gibi pek çok harikulade nimet hep bu yağmurun suyundan oluşur.

- Nisan yağmuru zahmetlere rahmet, dertlere devâ, hastalılara şifâdır.

- Sular içerisinde en saf su nisan yağmurunun suyudur.

- Nisan yağmuru ile mayalanan yoğurt mutlaka tutar.

Nisan Yağmurunun Faydaları Nelerdir? Nisan Yağmuru Nelere İyi Gelir?


Yağmur başlı başına bir bereket olarak pek çok fayda sağlasa bile, özellikle nisan yağmurunun farklı faydaları olduğunu söylemek mümkün. Birçok kişi nisan yağmurunun faydalı olup olmadığı konusunu merak ediyor ve araştırma gerçekleştiriyor. Peki, nisan 

Özellikle nisan ayı yağmur ayı olarak da bilinmektedir. Bu dönem ve mevsim içerisinde bölgeye bağlı olarak yoğun yağış gerçekleşebiliyor. Fakat özellikle nisan yağmurunun sağladığı faydalar bir adım öne çıkmaktadır. En önemlisi yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde içeriğindeki mineral katkısı ile zinde ve enerjik bir yapı sunduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında birçok farklı fayda ile ön plana çıkıyor. Nisan yağmurlarında asla şemsiye kullanmayın Nisan yağmurlarından ne kadar çok ıslanırsak o kadar çok faydamıza olacaktır. Mesela ben Nisan yağmurlarında evimin terasına şortla çıkıp doğal duş alırım.

 Nisan Yağmurunun Faydaları Nelerdir?

 Yapılan çalışmalar ve araştırmalar nisan yanmanın belli başlı bazı faydalar sunduğunu öne çıkarıyor. Özellikle hem bireysel hem de çevre sağlığı açısından önem arz ettiğini dile getirmek gerekir.

 - Havadaki karbon ve kükürt maddeleri ile beraber pek çok kimyasal maddenin arınmasını sağlar.

 - Kirli hava ortamı arındırılır ve daha sağlıklı nefes alma imkanı elde edilir.

 - Saç bakımına karşı sağlıklıdır ve daha güçlü ve parlak saçlar sunar.

 - Özellikle sabahları nisan yağmuru ile yüz yıkamak cilt için oldukça faydalıdır.

 - Çiçeklerin çok daha hızlı ve renkli şekilde büyümesini ve çiçek açmasını olanak verir.

 - Azot ve bileşen etkisiyle çiçeklerdeki kök gelişimini sağlar.

 - Demir eksikliği bulunan kişilerde demir oranını arttırır.

 - Bazı öne sürülen bilgilere göre çocuğu olmayan çiftler için nisan yağmur suyunun faydası olduğu dile getirilir.

 - Stres ve yorgunluğu azaltıcı etkisi vardır.

 Nisan Yağmuru Nelere İyi Gelir?

 Özellikle havadaki birçok farklı mineral kaynağını yağmur suyu ile yeryüzüne indiren nisan yağmuru, çok önemli faydalar sunuyor. Zira ilkbahar ile beraber havadaki faydalı maddeler yağmur suyuna karışarak yeryüzüne inmektedir. O yüzden çok daha temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak açısından çok önemlidir. Diğer taraftan cilt ve saç için faydalı mineraller getiriyor. Gün içerisinde öfke ve stresi azaltmak açısından da önemli olduğunu söylemek mümkündür.

 Nisan Yağmurunun Kullanım Alanları

Nisan yağmuru özellikle kötü, kirli ve dumanı hava koşullarına sahip olan bölgelerin temizlenmesini önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Aynı zamanda bir kap içerisinde biriktirilecek olan nisan yağmuru, saç ve yüz için kullanılabilir. Yağmur damlacıklarının içerisinde bulunan demir oranı, insan vücudundaki bu eksikliği gidermek için de büyük öneme sahiptir.

Cenab-i Allahın biz yarattıklarına şifa olarak gönderdiği Nisan Yağmurlarının bize dünyamıza şafi ismi şerifi hürmetiyle şifa olmasını niyaz ediyor Bu Yıl Nisan ve Mayıs ayları Ramazan-ı Şerife denk geldiği için iki şifayı aynı anda bizlere sunan Cenab-i Allah'a şükürler olsun diyorum Ramazanı Şerifinizi tebrik ediyor Tüm DÜnya ve Ülkemize Sağlıklı günler temenni ediyorum.

Selam ve Dua ile

Allah (c.c) emanet olunuz.

Medyum Recep Kaplan