2022 İnşaallah İsrail'in Sonu Olacak

2022 İnşaallah İsrail'in Sonu Olacak

  • 10 Mayıs 2021

2022 İnşaallah İsrail'in Sonu Olacak İnşaallah Gerçekleşir.

Tevrat’ta son yahudi devletinin ömrü 76 senedir. Kur’an bunu şifreli şekilde desteklemektedir.

Bu şifre-i Kur’aniyenin şanındandır. İsra sûresinde ayetlerde yahudilerin son bozgunculuk yapmalarına işaret eden ayetler mevcuttur.

İkinci bozgunculuğun zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide (Beyt-i Makdis'e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye (üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.)  (İsra Suresi 7. Ayet)

İşte şu muhteşem Ayetin harf sayısı 76 olması ile şu günümüz İsrail’in ömrü 76 sene olacağına parmak basmaktadır.

Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince (sizi cezalandırmak için) üzerinize, pek güçlü olan birtakım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu, herhalde yerine gelmesi gereken bir va'd idi. (İsra Suresi 5. Ayet) Bu muhteşem Ayetinde harf sayısı yine 76’dır.

İsra Suresi 5. Ayetteki “Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu, herhalde yerine gelmesi gereken bir va'd idi.”

Ayetin Ebced Cifir hesabı toplamı 1443’tür. Hicri 1443 Miladi 2022 yılıdır.

Peygamber Efendimiz hadisi Şerif’lerinde buyururlarki Ahirzamanda Müslümanlar ile Yahudiler arasında şiddetli bir savaş olacaktır o savaş öyle şiddetlidirki yahudiler taş ve ağaçların arkasına saklanacak, taş ve ağaç dile gelip Müslümanlara seslenecek gel ey Müslüman arkamda bir yahudi var gel öldür diyecek sadece bir ağaç konuşmayacak o da Gargat ağacıdır o ağaç Yahudilerin ağaçlarındandır.

İşte şu hadis ile şu zamanımızdaki yahudiler ve İsrail için Allah’ın ve Resul’ünün Vaadi var bu vaad gerçekleşecektir İnşaallah.

Garkat Ağacı İle İligili Hadis-İ Şerif

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Müslümanlarla yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak, bunun üzerine o taş, o ağaç yahudiyi kovalayan kimseye, ‘Ey müslüman! Arkamda bir yahudi var, gel onu öldür!’ diyecek. Yalnız garkad ağacı bir şey söylemeyecek; çünkü o yahudilerin ağaçlarındandır.”

(Buhari, Cihad 94, Menakıb 25; Müslim, Fiten 82)

Müslümanlarla yahudiler arasında çıkacak ve artık yahudilerin işini büsbütün bitirecek olan bu harbin Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesinden sonra meydana geleceği anlaşılmaktadır. Zira İsa aleyhisselam yahudilerle savaşacak ve onların işini tamamen bitirecektir. Hz. İsa’nın asıl hedefi deccal ve onun taraftarlarıdır. Deccalin yahudi asıllı olması sebebiyle onu en çok yahudiler destekleyecek, bu sebeple de Hz. İsa’nın hışmına uğrayacak ve yeryüzünden silinip gideceklerdir.

Efendimiz’in bu hadisinde yahudilerin tükenişi, dikkat çekici bir misalle anlatılmaktadır. Şayet bu savaşta bir yahudi müslümanların silahından canını kurtarıp bir taşın veya ağacın arkasına saklanacak olsa, o taş, o ağaç dile gelip konuşacak ve yahudiyi kovalayan mücahide, aradığı kişinin kendi arkasına saklandığını haber verecektir. Ağaçların, taşların gerçekten dile gelip konuşması hadisesi ise kıyamet yaklaştığı zaman olacaktır. Demekki o zamana kadar yahudi-müslüman mücadelesi devam edip gidecektir.

Gargat Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Gargat Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Gargat Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Gargat Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi
"Gargat ağacı çok bilinen ve duyulan bir ağaç değildir. Yahudiler tarafından en sevilmekte olan ağaç olma özelliği ile bilinmektedir. Özellikle Filistin taraflarında çok fazla yetişmekte olan bir ağaç türü olarak bilinen ağaç ile ilgili siz de daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Gargat ağacı nedir, nerede ve nasıl yetişir? Gargat ağacı özellikleri, bakımı ve faydaları hakkında bilgiler nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar. "

Gargat ağacı, beyaz çiçekleri ile bilinen dolgun yaprakları olan bir ağaç türüdür. Yahudiler tarafından çok sevilen bir ağaç olması dolayısıyla Yahudi ağacı olarak da bilinmektedir. Gargat ağacının en önemli özelliği hem Müslümanları hem de Hristiyanları ilgilendiren dini konularda yer alması olarak ifade edilmektedir. Özellikle Yahudiler yaşadıkları yerlere bol miktarda gargat ağacı dikmektedir. 

Gargat Ağacı Nedir? Gargat Ağacı Hakkında Bilgi 

Gargat ağacı bodur bir ağaç türüdür. Gargat ağacının kırmızı ve yenilebilir bir meyvesi de bulunmaktadır. Yaprakları ise oldukça etli bir yapıya sahiptir. İsrail de en fazla dikilen ve yetiştirilen ağaçlardan birisi olarak bilinmektedir. Gargat ağacının dini olarak da büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bahar döneminde açan bir ağaçtır. Özellikle de Nisan ve Mayıs aylarında beyaz çiçekleri açan bir ağaçtır. Gargat ağacı özellikle de Yahudiler tarafından büyük bir öneme sahiptir. 

Gargat Ağacı Latince İsmi Gargat ağacının Latince ismi Nitraria Retusa olarak bilinmektedir. 

Gargat Ağacı Özellikleri 

Bozkırda ve çöllerde oldukça fazla bulunan bir ağaç türüdür.

İsrail de çok fazla Gargat ağacı bulunduğu bilinmektedir.

Kırmızı ve yenilebilir meyveleri bulunan bir ağaç olma özelliğine sahiptir.

Bahar aylarında beyaz çiçekler açar.

Hadislerde yer alan ve dini özellikleri ile bilinen bir ağaçtır.

Boyunun 3 veya 4 metre arasında olduğu bilinmektedir.

Gargat Ağacı Ne Zaman Dikilir? 

Gargat ağacı özellikle kurak yerlerde yetişmekte olan bir ağaçtır. Ağacın bahar döneminde çiçek açtığı ve meyve verdiği bilinmektedir. Gargat ağacı aynı zamanda dikenli bir ağaçtır. Gargat ağacı dikimi özellikle Yahudiler tarafından oldukça yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Gargat ağacı fidanı her mevsimde dikilmesi uygun olan bir ağaçtır. 

Gargat Ağacı Nerede Yetişir? 

Özellikle Filistin bölgesinde çok sık olarak yetişmekte olan bir ağaçtır. Aynı zamanda Arabistan'ın bazı bölgelerinde de yetiştiği bilinmektedir. Medine de gargat ağacının yetiştiği bir diğer bölgedir. Orta Doğu ve Pakistan'a kadar olan kurak topraklarda yetiştiği bilinmektedir. 

Gargat Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır? 

Gargat ağacının yetişmesi için öncelikli olarak iklimin uygun olması gerekmektedir. Fakir ve kurak bölge topraklarında yetişmekte olan bir ağaçtır. En yaygın olarak kurak çöl bölgelerinde yetiştirilmektedir. Ağacı diktikten sonra meyvelerini topladıktan sonra budama işlemi de yapılabilir. 

Gargat Ağacı Yaprak Döker mi? 

Bilindiği kadarı ile hemen hemen bütün ağaçlar yaprak döker. Ancak bütün ağaçların yaprak dökme dönemleri farklılık gösterebilmektedir. Gargat ağacı da yaprak dökmektedir. 

Gargat Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır? 
Gargat ağacının bakımında sulama, gübreleme ve budama gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir. Her ağacın bakım ihtiyaçları farklılık gösterse bile tüm ağaçlarda ortak olan bakım şekilleri bulunmaktadır. 

Gargat Ağacı Faydaları Nelerdir? 
Hadislere göre gargat ağacının Müslümanlar ile Yahudiler arasında çıkacak olan bir savaşta Yahudileri saklayacağı düşünülmektedir. Bu yüzden de Yahudiler tarafından özellikle İsrail bölgesine bol miktarda gargat ağacı dikilmektedir. Yahudiler'in arkasına saklandığı her ağaç ve her taş arkasında bulunan Yahudi'yi haber verecek ancak gargat ağacı sessiz kalacaktır. Bu yüzden Yahudiler tarafından bol olarak dikilmekte olan bir ağaçtır. 

YIKIL EY İSRAİL ENKAZINI GÖREYİM SANA DEVLET DİYENİN YÜZÜNE TÜKÜREYİM

İnşaallah Ayet ve Hadislerde Müjdelendiği Üzere 2022 İşgalci Katil İsrail'in Sonu olur Müslümanlar ve Tüm Dünya Baış ve huzura kavuşur.

Saygı Sevgi ve Dua İle

Medyum Recep Kaplan